Litteratur

Foreningen og tillitsvalgte har utgitt følgende bøker som kan bestilles HER på nettstedet einarflydal.com (av praktiske grunner selges bøkene fra dette nettstedet og ikke her). På denne nettsiden til Flydal finner du også en rekke annen relevant litteratur om EMF og helse til gratis nedlasting.

NYHET 

Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne: Bevis til opplysning, rettsapparat og forvaltning (2022), (64 sider + 228 sider vedlegg) Bestilles i trykt versjon HER.

Her forklares bevisene fra «Halden-saken», og en rekke nye bevis levert til anken som skal opp for lagmannsretten høsten 2022.

Den kan allerede nå forhåndsbestilles i trykt versjon og vil kunne lastes ned fra ca. 1. februar 2022.

Einar Flydal og Else Nordhagen: «Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa», Foreningen for EMF-reform, 2021 (285 sider) Gratis nedlasting på boksiden til Flydal.

Boka forklarer og omtaler elektromagnetiske pulser og skitten strøm og hva man vet om helsevirkningene. Og den beskriver testresultater av målerne som nettselskapene har plassert ut i Norge:
Tester, teori og medisinsk erfaring viser at helseplager er påregnelige. Boka har derfor generell verdi for alle som vil sette seg inn temaet, både teknologer, jurister og forbrukere. (2. opplag).

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, 2018, (69+207 sider) UTSOLGT Gratis nedlasting på boksiden til Flydal.

Dette er en hel lærebok om hva forskningen sier, hvordan grenseverdiene blir til, hvordan målerne virker, hvilke erfaringer folk har, hva det er som gjør at en del folk kan bli akutt syke, mens alle kan få alvorlige helseskader på sikt. Du hopper kanskje over jussen og går rett på det store vedlegget (207 sider). Ingen tekniske eller medisinske forkunnskaper er nødvendig.

Susan Pockett: «Stråletåka – Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene» (237 sider).

Boka viser – svært solid og detaljert – hvordan et lite mindretall forskere med sterke forsvars- og næringsinteresser i ryggen driver et narrespill gjennom ICNIRP og WHO der de – ifølge forfatteren bevisst – underslår etablert kunnskap. Mer omtale: HER.

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider).

Med bidrag fra: Martin L. Pall / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / David Carpenter / Cindy Sage / Lennart Hardell / Bård-Rune Martinsen / Christian F. Jensen. Boka er laget for å være en bevis- og referansesamling med forklaringer som er forståelige og nyttige både for jurister, medisinere, biologer, fysikere, gravejournalister, miljøvernere og andre interesserte. Mer omtale og for bestilling: HER

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 3. opplag.

Boka gir deg en vakker, morsom, spennende og skremmende leseropplevelse. Samtidig får du en «dannelsesreise» gjennom kunnskapen på feltet – fra 1700-tallet til i dag, fra cellebiologien til kosmos. Krever ingen forkunnskaper.
Bestilles HER.