Om Oss

Foreningen drives av Else Nordhagen og Einar Flydal

Vi ønsker å gi saklig informasjon om elektromagnetiske felt, miljø og helse ut fra dagens kunnskapsstatus.

Det har foregått og foregår en del arbeid med både politiske, tekniske og juridiske utredninger i forbindelse med dette. Ettersom dette arbeidet materialiserer seg i rapporter, dokumenter og bøker vil vi legge ut pekere til dette her.

Foreningens aktivitet fortiden er å være ansvarlig for aksjonen «Vi tar AMS-målerne for retten!» med adresse http://bidra.no/ams. Bli gjerne med å bidra, informasjon om hvordan finner du i lenken.

Vi er en interesseorganisasjon, men ingen medlemsorganisasjon. Det finnes flere slike medlemsorganisasjoner som gjør mye bra arbeid og vi oppfordrer interesserte til å melde seg inn i en eller flere av disse:


Kontakt oss her: