NKOM får vår mening om kablet vs. trådløst nett for norsk infrastruktur: trådløst er en fare for helse og miljø!

Telefontårnet i Stockholm 1890: 5000 linjer. I dag brukes fiber og helt annen teknologi for å betjene mange abonnenter samtidig. Man trenger ikke hver sin kobbertråd fra sentralen lenger slik man gjorde i 1890.

NKOM, styringsmyndigheten for telekom og annen elektronisk kommunikasjon, har bedt om innspill til Telenors avviklingsplan. Fristen er alt i morgen, 25. november. Bli med å lag din egen høringsuttalelse – gjør det enkelt og f.eks. kopier vår!

Invitasjonen kom 18. november så vi har hatt en uke på oss med å komme med innspill. Vi har mobilisert medforfattere fra Folkets strålevern og Foreningen for el-overfølsomme (FELO) og også flere enkeltpersoner har bidratt. De vil eventuelt selv sende inn likelydende eller liknende innspill. Denne framgangsmåten er valgt av praktiske og tidsmessige grunner.

Norges Miljøvernforbund sender inn sin egen. Det kan du også gjøre! På den måten kan du selv bidra til et bedre miljø og helse ved å sende inn din egen uttallelse innen 25. november.

Send ditt innspill — kort eller langt — til einar.meling@nkom.no. Gjør det enkelt! Du finner vår tekst her:

PDF-versjon: Flydal og Nordhagen 20201121 Innspill til NKOMs innspillmøte

DOCX-versjon: Flydal og Nordhagen 20201121 Innspill til NKOMs innspillmøte

Du kan gjenbruke den så mye du ønsker, hele, deler, omarbeidet eller skriv noe selv.

Om du ikke selv skriver noe gir vårt høringsnotat en grei 15 siders oppsummering av helse og miljø-farene ved trådløs teknologi og de store manglene ved det norske strålevernet. Så les og lær!

Bakgrunnen for høringen er:

De gamle kobbertrådene for telegrafi og telefoni tok det 100 år å bygge ut. Nå avvikles de til fordel for ny teknologi. Men blir det fiber eller trådløst? For livsmiljøet er det et valg av stor betydning. Kampen om hva som skal erstatte kobbertrådene pågår derfor kloden rundt, inkludert i Norge.

I Norge har vi «teknologinøytralitet». Det vil si at myndighetene ikke bryr seg om teknologivalget til nettselskapene, så lenge ikke sterke samfunnsinteresser taler for at de skal det. Da velger de trådløst, siden det er billigst og raskest.

Dersom kobbernettet erstattes med trådløse løsninger, i praksis 5G, betyr det en dramatisk forverring av miljøet. Mikrobølger er en miljøgift – den må begrenses av hensyn til både folk og fe og klodens økosystemer. Det er dette som er dagens kunnskapsstatus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s