Foredragene fra seminaret 11. november 2020 tilgjengelig på nettet

De elleve innslagene fra seminaret «Det trådløse samfunn og livsmiljøet – en visjon i konflikt med biologien?» er nå tilgjengelige enkeltvis på YourTube.

Se hvert innslag for seg på YouTube-kanalen EMFacets på din smart-TV eller PC. En egen spilleliste tar deg gjennom hele seminaret i tur og orden. Det er å anbefale, for flere innslag bygger på de foregående.

Foredragsholderne er forskere med betydelig erfaring – dels innen stråling og helse, dels innen andre relevante fag og forskningsmetoder.

Seminaret ble sendt fra Litteraturhuset i Oslo den 11.11.2020. Det ble arrangert av Foreningen for EMF-reform v/ Einar Flydal i samarbeid med Z-forlag. Post-produksjon/redigering er gjort av Jan Erik Pedersen. Stor takk til ham!

Temaet for seminaret var “Hvor gode er bevisene for at mikrobølgene vi bruker til alt trådløst, skader det levende livet?” og foredragene gir svaret sett fra mange ulike synsvinkler. Foredragsholderne er forskere med betydelig erfaring – dels innen stråling og helse, dels innen andre relevante fag og forskningsmetoder.

 Foredragene byr på mange sterke budskap og interessant stoff. Og det er klar tale, like klar som i Susan Pocketts bok «Stråletåka – helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene«, som ble lansert på samme møte. 

I arbeidet med å få bevisene fram er dette seminaret og boklanseringen et stoppested på veien. Og så går vi videre…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s