Ny bok: Bevissamling for AMS-målere

Vi kan nå legge fram en gjennomgang av bevisene som ble brukt i tingretten i «Halden-saken» – og noen flere vi har lagt til før anken behandles i lagmannsretten til høsten. Dette er generell folkeopplysning og dessuten nyttig i mange yrker.

Les mer om den og bestill på siden Nå er bevisboka om AMS-målere klar!

I boka gjennomgår vi bevis for helseskadelige virkninger fra AMS-målere. Utgangspunktet er bevismaterialet lagt fram av begge parter i «Halden-saken»: 10 saksøkere gikk til sak mot Elvia AS for å slippe installasjon av nye AMS-målere – begrunnet utfra helseinnvendinger mot mikrobølget stråling og «skitten strøm». Elvia gikk til motsøksmål og krevde fri tilgang til å skifte måler.

Ankesakene skal opp for lagmannsretten i Borgarting i september 2022.

Vi gir ut boka fordi vi tror denne bevisgjennomgangen kan være nyttig for andre som er involvert i saker om disse og liknende problemstillinger, uansett side i saken.

Gjennomgang og omtale av bevisene er på 64 sider. I tillegg inneholder boka 228 sider med dokumentasjon som er del av de omtalte bevisene – fra eposter,  brev, vitneforklaringer, og oppsiktsvekkende dokumenter om hvordan myndigheter og bransjen har reagert.

Boka er den tredje i serien om smartmålernes helse- og miljøvirkninger. Denne nye boka er et bidrag til allmenn opplysning, i likhet med de to foregående bøkene i denne serien.

Utbeidelsen av boka er frivillig arbeid fra Einar Flydal og Else Nordhagen. Den selges for kostpris og kan gratis lastes ned som pdf, se lenken over.

P.S. Den er ikke tilgjengelig i skrivende stund, men forventes ferdig etter finpussing og formatteringsjobben er gjort. Meld deg på nyheter på einarflydal.com for å få oppdateringer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s