Vi administrerer pengene fra innsamlingen for aksjonen “Vi tar AMS-målerne for retten!” – ny innsamlingsrunde i gang nå!

Det er ni husstander som har gått til sak mot Elvia AS (tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett) og saken skal gå for Halden tingrett 19.-21. mai i år. Dette er første sak der helsevirkningene fra AMS-målerne må behandles av retten.

Retten skal ta stilling til om deres begrunnelse for å motsette seg ny måler er åpenbart urimelig. Deres begrunnelse er helsevirkningene – både fra AMS-måleren radiosenderen og fra skitten strøm. Det vil de ikke påtvinges for å få strøm.

Saken vil føres av topp advokatbistand, og et team av hjelpere og vitner. Som fagvitner stiller blant annet Magda Havas, Canada, og David Carpenter, USA, fremragende forskere på feltene skitten strøm, pulsing, el-overfølsomhet.

Støtt gjerne “Vi tar AMS-målerne for retten!” og/eller lest mer om saken her: https://bidra.no/ams

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s