Regnskap for 2021 og budsjett for 2022 samt statusrapport, betydningen, og løpet fram til rettsaken i september for aksjonen “Vi tar AMS-målerne for retten!”

Her finner du årsmelding, regnskap for 2021 og budsjett for 2022 for Foreningen for EMF-reform. Det hele ble i går sendt inn til Altinn. Foreningen har også i 2021 forvaltet midlene til aksjonen "Vi tar AMS-målerne for retten!" og drevet omfattende bistand for AMS-saken som skal opp for lagmannsretten i Borgarting 5. – 9. september. … Continue reading Regnskap for 2021 og budsjett for 2022 samt statusrapport, betydningen, og løpet fram til rettsaken i september for aksjonen “Vi tar AMS-målerne for retten!”

Vi administrerer pengene fra innsamlingen for aksjonen “Vi tar AMS-målerne for retten!” – ny innsamlingsrunde i gang nå!

Det er ni husstander som har gått til sak mot Elvia AS (tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett) og saken skal gå for Halden tingrett 19.-21. mai i år. Dette er første sak der helsevirkningene fra AMS-målerne må behandles av retten. Retten skal ta stilling til om deres begrunnelse for å motsette seg ny måler er åpenbart … Continue reading Vi administrerer pengene fra innsamlingen for aksjonen “Vi tar AMS-målerne for retten!” – ny innsamlingsrunde i gang nå!